Uvjeti korištenja 

 

 

 

Uvjeti i odredbe web-stranice tvrtke Galderma 

Hvala vam na posjetu ove web-stranicu. Molimo, pažljivo pročitajte Uvjete i odredbe sadržane u ovom dokumentu jer svako korištenje ove web-stranice predstavlja vaše prihvaćanje ovdje navedenih Uvjeta i odredbi. 

Na cijeloj web-stranici izrazi „mi”, „nas”, „naša” „Galderma” i „grupacija Galderma” odnose se na Galderma S. A. i bilo koju od njezinih povezanih tvrtki, ovisno o kontekstu. Izraz „vi” odnosi se na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web-stranicu. 

Informacije o stranici 

Ova web-stranica osmišljena je isključivo u obrazovne i informativne svrhe. Svrha ovih informacija nije zamijeniti informirane medicinske savjete niti preporuke zdravstvenih radnika. Te informacije ne biste trebali koristiti za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenih problema ili bolesti bez savjetovanja s kvalificiranim pružateljem zdravstvenih usluga. 

Galderma ne odobrava niti potvrđuje valjanost odnosno točnost bilo kojeg liječenja, lijekova ili proizvoda koje Galderma ne proizvodi, a koji su opisani, spomenuti ili o kojima se raspravlja u bilo kojoj od usluga, baza podataka ili stranica dostupnih na ovoj stranici ili posredstvom ove web-stranice ili bilo koje druge usluge ili objave tvrtke Galderma. Nadalje, Galderma ne iznosi izjave o učinkovitosti, prikladnosti ili primjerenosti bilo kakvog takvog proizvoda ili liječenja. Prije nego što djelujete sukladno bilo kojoj informaciji sadržanoj na web-stranicama, slažete se da ćete konzultirati svog pružatelja zdravstvenih usluga kako bi utvrdio jesu li informacije na koje se oslanjate prikladne za vaša zdravstvena stanja. Galderma ne nudi medicinske savjete niti usluge. 

S obzirom na mogućnost ljudskih pogrešaka ili napretka medicinskih spoznaja, ni Galderma, njezini sponzori, zaposlenici ni druge strane koje su uključene u pružanje usluga, baza podataka ili stranica dostupnih na ovoj web-stranici ili posredstvom ove web-stranice, ili bilo koje druge usluge ili objave tvrtke Galderma, ne jamče apsolutnu točnost ili potpunost informacija sadržanih u njima i ne preuzimaju odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste koji se mogu naći u takvim informacijama, kao ni za rezultate dobivene upotrebom takvih informacija. Preporučuje vam se savjetovanje s drugim izvorima i provjera informacija sadržanih u bilo kojoj od tih usluga, baza podataka ili stranica dostupnih na ovoj web-stranici ili posredstvom ove web stranice ili u sklopu bilo koje druge usluge ili objave tvrtke Galderma. 

Obavijest o zaštiti privatnosti web-stranice 

Svi osobni podaci ili materijali poslani na ovu web-stranicu podliježu uvjetima i odredbama navedenim u Obavijesti o zaštiti privatnosti koja se nalazi na ovoj web-stranici. 

Točnost, cjelovitost i pravovremenost informacija 

Iako koristimo sve razumne pokušaje da osiguramo točnost i cjelovitost informacija na ovoj web-stranici, ne snosimo odgovornost za netočnost ili nepotpunost informacija koje učinimo dostupnima na ovoj web-stranici. Svako oslanjanje na materijale na ovoj web-stranici preuzimate na vlastiti rizik. Slažete se da je vaša odgovornost nadzirati sve promjene materijala i informacija sadržanih na ovoj web-stranici. 

Prijenos 

Svaka neosobna komunikacija ili materijal koji na ovu web-stranicu pošaljete elektroničkom poštom ili na neki drugi način, uključujući bilo kakve podatke, pitanja, komentare, prijedloge ili slično, tretirat će se i smatrati nepovjerljivim i nezaštićenim. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo grupacije Galderma i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, otkrivanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje i postavljanje. Nadalje, grupacija Galderma slobodna je koristiti u bilo koje svrhe (uključujući, bez ograničenja, razvoj, proizvodnju, oglašavanje i stavljanje proizvoda na tržište) bilo koje ideje, umjetnička djela, izume, razvoje, prijedloge ili koncepte sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju uputite ovoj web-stranici. Nijedna upotreba te vrste ne podrazumijeva naknadu strani koja dostavlja informacije. Dostavljanjem informacija jamčite i da posjedujete dostavljeni materijal/sadržaj, da on nije klevetničke prirode te da njegova upotreba od strane grupacije Galderma neće narušiti prava trećih strana niti nas na bilo koji drugi način staviti u položaj kojim kršimo bilo koji važeći zakon. Grupacija Galderma nije obvezna koristiti dostavljene podatke. 

Prava intelektualnog vlasništva 

Sva autorska prava, žigovi i druga prava intelektualnog vlasništva nad cjelokupnim tekstom, slikama i ostalim materijalima na ovoj web-stranici vlasništvo su grupacije Galderma ili se pružaju na temelju dozvole relevantnog vlasnika. 

Dopušteno vam je pregledavanje ove web-stranice, reprodukcija njezinih dijelova putem ispisa, preuzimanja na tvrdi disk ili u svrhu distribucije drugim pojedincima. Navedeno treba činiti samo pod uvjetom da time ne mijenjate nijednu obavijest o autorskim i drugim vlasničkim pravima i pod uvjetom da je dolje navedena obavijest o žigu prisutna na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija bilo kojeg dijela ove web-stranice ne smije se prodavati ili distribuirati radi stjecanja komercijalne koristi niti se smije mijenjati ili uključivati u bilo koje drugo djelo, publikaciju ili web-stranicu. 

® Registrirani žig. Sva prava pridržana. 

Žigovi, logotipi, znakovi i uslužni žigovi (zbirno „Zaštitni znakovi”) prikazani na ovoj web-stranici pripadaju tvrtki Galderma S.A., odnosno njezinim povezanim društvima u sklopu grupacije Galderma ili njezinim izdavateljima licencije. Nijedan dio ove web-stranice ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licencije ili prava na upotrebu bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web-stranici. Vaša upotreba/zloupotreba zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web-stranici ili bilo kojeg drugog sadržaja ove web-stranice, osim one u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, strogo je zabranjena. Također vam se stavlja na znanje da će grupacija Galderma strogo provoditi svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. 

Za bilo koji spor ili zahtjev u vezi s intelektualnim vlasništvom koji proizlazi iz ili je povezan s upotrebom ove web-stranice, bit će primjenjivo švicarsko pravo te će isključivu nadležnost imati švicarski sudovi. 

Poveznice na druge web-stranice 

Poveznice na web-stranicama grupacije Galderma mogu vas odvesti izvan mreže i sustava grupacije Galderma, a grupacija Galderma ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju web-stranica tih trećih strana. Poveznice se pružaju dobronamjerno i grupacija Galderma ne može biti odgovorna za naknadne promjene na web-stranicama trećih strana za koje pružamo poveznicu. Uključivanje bilo koje poveznice na druge web-stranice ne podrazumijeva odobrenje grupacije Galderma. Toplo vam preporučujemo da se upoznate i pažljivo pročitate pravne obavijesti i obavijesti o privatnosti svih ostalih web-stranica koje posjetite. 

Jamstva i odricanja od odgovornosti 

Korištenje ove web-stranice isključivo je na vlastiti rizik. 

Jamstva 

Ova web-stranica pruža se „onakva kakva jeste” i „u dostupnom obliku” i, prema tome, grupacija Galderma ne daje nikakva jamstva, bilo izričita, podrazumijevana, zakonska ili na neki drugi način pružena (uključujući podrazumijevana jamstva pogodnosti za prodaju ili jamstva zadovoljavajuće kvalitete i prikladnosti za određenu svrhu), uključujući jamstva ili tvrdnje da će materijal na ovoj web-stranici biti cjelovit, točan, pouzdan, pravovremen, bez povrede trećih strana, da pristup ovoj web-stranici neće biti prekidan, bez grešaka ili bez virusa, da će ova web-stranica biti sigurna, da su svi savjeti ili mišljenja dobiveni od grupacije Galderma putem ove web-stranice točni ili pouzdani te izričito odbacuje bilo kakve tvrdnje ili jamstva koja se na njih odnose. 

Imajte na umu da neke sudske nadležnosti možda ne dopuštaju izuzeće podrazumijevanih jamstava, tako da se neka od tih izuzeća možda neće odnositi na vas. Molimo, provjerite lokalne zakone. 

Zadržavamo pravo da bez prethodne obavijesti ograničimo, obustavimo ili ukinemo vaš pristup ovoj web-stranici ili bilo kojoj značajki ove web-stranice ili bilo kojoj značajki ili njezinom dijelu. 

Odgovornost 

Grupacija Galderma i/ili bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju ili isporuku ove web-stranice u naše ime ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili obveze koje proizlaze iz vašeg pristupa ovoj web-stranici ili upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web-stranice, ili koje proizlaze iz bilo koje druge web-stranice kojoj pristupate putem poveznice na ovoj web-stranici ili u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, niti iz bilo koje radnje koje poduzmemo ili ne poduzmemo kao rezultat bilo koje poruke elektroničke pošte koju nam pošaljete. 

Grupacija Galderma i/ili bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju ili isporuku ove web-stranice neće snositi odgovornost za održavanje materijala i usluga dostupnih na ovoj web-stranici niti za pružanje bilo kakvih ispravki, ažuriranja ili izdanja u vezi s tim. Cjelokupni materijal na ovoj web-stranici podložan je promjenama bez prethodne najave. 

Nadalje, grupacija Galderma ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak prouzročen virusima koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu ili drugu imovinu prilikom vaše upotrebe, pristupa ili preuzimanja bilo kojeg materijala s ove web-stranice. Ako odlučite preuzeti materijal s ove web-stranice, to činite na vlastiti rizik. 

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom izričito se odričete svih potraživanja od grupacije Galderma, njezinih službenika, direktora, zaposlenika, dobavljača i programera koji mogu nastati prilikom upotrebe ili pristupanja ovoj web-stranici. 

Zabranjene radnje 

Zabranjeno vam je činjenje bilo koje radnje koju grupacija Galderma, prema svom apsolutnom nahođenju, može smatrati neprimjerenom i/ili koja će se smatrati nezakonitim postupkom ili je zabranjena bilo kojim zakonima koji se primjenjuju na ovu web-stranicu, uključujući, bez ograničenja: 

  1. svaku radnju koja bi predstavljala kršenje bilo privatnosti (uključujući prijenos osobnih podataka bez pristanka dotičnog pojedinca) ili bilo kojeg drugog zakonskog prava pojedinaca, 
  2. upotrebu ove web-stranice za postupke teške klevete ili klevete grupacije Galderma, njezinih zaposlenika ili drugih pojedinaca ili postupanje na način koji dovodi u pitanje čast grupacije Galderma, 
  3. prijenos datoteka koje sadrže viruse koji mogu oštetiti imovinu grupacije Galderma ili imovinu drugih pojedinaca i 
  4. objavljivanje ili prijenos bilo kojeg neovlaštenog materijala na ovu web-stranicu, uključujući, bez ograničenja, materijal koji bi prema našem mišljenju mogao izazvati smetnju, štetu ili povredu sustava ili mrežne sigurnosti grupacije Galderma ili treće strane te klevetnički, rasistički, opsceni, prijeteći, pornografski ili na drugi način nezakonit materijal. 

Sudska nadležnost i mjerodavno pravo 

Grupacija Galderma ne jamči da su materijal i informacije na ovoj web-stranici primjereni ili dostupni na svim državnim lokacijama ili jezicima. 

Vi i grupacija Galderma suglasni ste da će za sve proturječnosti ili sporove koji proizađu iz upotrebe ove web-stranice biti mjerodavni zakoni Hrvatske uz isključivu nadležnost sudova u Hrvatskoj. 

Ažuriranje pravne obavijesti 

Zadržavamo pravo na promjene i ispravke ove obavijesti. Povremeno posjetite ovu stranicu da biste se upoznali s postojećim i novim dodatnim informacijama. 

Copyright © 2019 Galderma S.A.