Vaši podaci 

 

 

  

Obavijest o privatnosti društva Galderma 

 

OPSEG OVE OBAVIJESTI 

Pažljivo pročitajte ovu obavijest o privatnosti („Obavijest”) kako biste razumjeli naša pravila i postupke u vezi s vašim osobnim podacima i način postupanja s njima. Ova se Obavijest odnosi na pojedince koji koriste usluge društva Galderma kako je dalje navedeno („vi”). U ovoj se Obavijesti opisuje kako društvo Galderma SA („Galderma”, „mi”, „nas”) prikuplja, upotrebljava i objavljuje vaše osobne podatke. U njoj se navodi i kako možete pristupiti svojim osobnim podacima i ažurirati ih te odabrati konkretne načine njihove upotrebe. 

Ova Obavijest obuhvaća i naše mrežne i izvanmrežne aktivnosti prikupljanja podataka, uključujući osobne podatke koje prikupljamo putem različitih kanala poput web-stranica, društvenih mreža trećih strana i putem naših aktivnosti praćenja. 

Ako nam ne ustupite potrebne osobne podatke (o tome ćemo vas obavijestiti, primjerice, navođenjem ove informacije u našim obrascima za registraciju), postoji mogućnosti da vam nećemo moći ponuditi našu robu i/ili usluge. Ova se Obavijest može povremeno mijenjati (vidjeti odjeljak 11.). 

Ova Obavijest sadrži važne informacije za sljedeće oblasti: 

1.            IZVORI OSOBNIH PODATAKA 

2.            VAŠI OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I NAČINI NJIHOVOG PRIKUPLJANJA 

3.            OSOBNI PODACI O DJECI 

4.            KOLAČIĆI / SLIČNE TEHNOLOGIJE, DATOTEKE EVIDENCIJE I WEB-PRATILICE 

5.            KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

6.            OBJAVLJIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

7.            ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA 

8.            POHRANA I/ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

9.            PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA 

10.          VAŠE POSTAVKE U VEZI S NAČINOM NA KOJI PRIKUPLJAMO I OBJAVLJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE 

11.          IZMJENE NAŠE OBAVIJESTI 

12.          VODITELJI OBRADE I KONTAKT 

  

1.            IZVORI OSOBNIH PODATAKA 

Ova se Obavijest odnosi na osobne podatke koje prikupljamo od vas ili o vama putem niže opisanih metoda (vidjeti odjeljak 2.) iz sljedećih izvora: 

Web-stranice društva Galderma. Web-stranice kojima upravlja ili ih koristi Galderma, uključujući web-stranice koje vodimo pod vlastitim domenama/URL-ovima i ministranice koje posjedujemo na društvenim mrežama trećih strana poput Facebooka („Web-stranice”). 

  

2.            VAŠI OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I NAČINI NJIHOVOG PRIKUPLJANJA 

Ovisno o vašem načinu interakcije s društvom Galderma (na mreži, izvan mreže, telefonom itd.), od vas prikupljamo razne vrste podataka, kako je opisano u nastavku. 

3.   OSOBNI PODACI O DJECI UZ KORIŠTENJE USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (UKLJUČUJUĆI NAŠU WEB-STRANICU) 

Nećemo svjesno tražiti niti prikupljati osobne podatke djece mlađe od 16 godina. Ako otkrijemo da smo nenamjerno prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, odmah ćemo ukloniti njegove osobne podatke iz naše evidencije. Međutim, Galderma može prikupiti osobne podatke o djeci mlađoj od 16 godina izravno od roditelja ili skrbnika i uz izričitu privolu te osobe kako to predviđa zakon. 

  

4.            KOLAČIĆI / SLIČNE TEHNOLOGIJE, DATOTEKE EVIDENCIJE I WEB-PRATILICE 

Kolačići / slične tehnologije. Pogledajte našu Obavijest o kolačićima kako biste se upoznali s načinima upravljanja postavkama kolačića i dobili detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i svrsi njihovog korištenja. 

Datoteke evidencije. Informacije prikupljamo u obliku datoteka evidencije koje bilježe aktivnosti na web-stranici i prikupljaju statističke podatke o vašim navikama pregledavanja. Ti se unosi generiraju automatski i pomažu nam da otklonimo pogreške, poboljšamo performanse i održimo sigurnost naših web-stranica. 

Web-pratilice. Web-pratilice (poznate i kao „web-bugovi”) su mali nizovi koda koji prikazuju grafičku sliku na web-stranici ili u e-pošti u svrhu prijenosa podataka natrag do nas. Podaci prikupljeni putem web-pratilica uključuju informacije poput IP adrese, kao i informacije o tome kako reagirate na kampanju putem e-pošte (npr. u koje vrijeme je otvorena e-pošta, na koje poveznice kliknete u e-pošti itd.). Na našim ćemo web-stranicama koristiti web-pratilice ili ćemo ih uključiti u e-poštu koju vam šaljemo. Informacije o web-pratilici koristimo u različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na izvješćivanje o prometu na web-stranici, broj jedinstvenih posjetitelja, oglašavanje, reviziju e-pošte i izvješćivanje putem e-pošte i personalizaciju. 

  

5.            KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

Sljedeći odlomci opisuju različite svrhe u koje prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke i različite vrste osobnih podataka koji se prikupljaju za svaku svrhu. Imajte na umu da sve dolje navedene vrste upotrebe neće biti relevantne za svakog pojedinca. 

Za što koristimo vaše osobne podatke 

Naši razlozi 

Naši legitimni interesi 

Usluge za pacijente/korisnike. Vaše osobne podatke koristimo za potrebe korisničkih usluga, uključujući odgovaranje na vaše upite. Prikupljamo podatke o načinu upotrebe naših web-stranica kako bismo vam mogli pružiti određeni sadržaj i poboljšati ga na temelju povratnih informacija koje dobivamo. Odgovaranje na vaše upite obično podrazumijeva korištenje određenih osobnih kontakt podataka i informacija u vezi s razlogom vašeg upita (npr. odgovaranje na bilo kakva pitanja ili nedoumice koje se tiču vaše upotrebe naših proizvoda, statusa narudžbe, tehničkih poteškoća, pitanja/pritužbi u vezi s proizvodima, općih pitanja itd.). 

  

Pravni razlozi ili spajanje/preuzimanje. U slučaju da društvo Galderma ili njezinu imovinu stekne ili preuzme drugo društvo, uključujući slučaj stečaja, podijelit ćemo vaše osobne podatke s bilo kojim od naših pravnih sljednika. Vaše ćemo osobne podatke upotrijebiti i u skladu s našim zakonskim obvezama (npr. poreznim zakonima i obvezama iz oblasti sigurnosti proizvoda). Vaše ćemo osobne podatke podijeliti s trećim stranama (i) kad to predviđa važeći zakon; (ii) kad pokrećemo pravne postupke ili sudjelujemo u njima; (iii) na zahtjev nadležne agencije za provođenje zakona; (iv) kad štitimo naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu, ili javnost; ili (v) kad provodimo odredbe bilo kojeg sporazuma ili odredbe naše web-stranice.  

U slučaju da želimo koristiti vaše osobne podatke u svrhe koje nisu povezane s onima opisanim u ovoj Obavijesti, prvo ćemo vas obavijestiti o tome i, ako je potrebno, pitati vas možemo li koristiti vaše osobne podatke na ovaj način ili ne. 

  

6.            OBJAVLJIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

Pored subjekta društva Galderma navedenog u odjeljku o voditeljima obrade i kontaktu (vidjeti odjeljak 12.), vaše osobne podatke dijelimo i sa sljedećim vrstama organizacija trećih strana: 

Davatelji usluga. To su vanjske organizacije koje nam pomažu u poslovanju (npr. za vođenje web-stranica, usluge podrške, izradu web-stranica, analizu podataka, CRC itd.). Davateljima usluga i njihovom odabranom osoblju dopušteno je pristupiti vašim osobnim podacima i koristiti ih u naše ime samo za određene zadatke čije se izvršenje traži na temelju naših uputa, a oni su dužni čuvati vaše osobne podatke povjerljivim i sigurnim. Ako to predviđa važeći zakon, možete dobiti popis davatelja usluga koji obrađuju vaše osobne podatke (vidjeti odjeljak 12. kako biste stupili u kontakt s nama). 

Primatelji trećih strana koji koriste osobne podatke iz pravnih razloga ili uslijed spajanja/preuzimanja društava. Vaše ćemo osobne podatke podijeliti s trećim stranama iz pravnih razloga ili u kontekstu preuzimanja ili spajanja društava (pojedinosti su opisane u odjeljku 5.). 

  

7.            ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA 

Galderma će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurala da se vaši osobni podaci obrađuju samo u minimalnom razdoblju koje je potrebno u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti. Kriteriji za određivanje razdoblja zadržavanja vaših osobnih podataka su: 

(a)           društvo Galderma zadržat će kopije vaših osobnih podataka u obliku koji omogućava identifikaciju samo tijekom: (i) održavanja postojećeg odnosa s vama; ili (ii) ako su vaši osobni podaci potrebni u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti, a mi za to imamo valjanu pravnu osnovu 

(b)           u ostalim slučajevima vaši se osobni podaci čuvaju tijekom: (i) bilo kojeg primjenjivog roka zastare (tj. bilo kojeg razdoblja tijekom kojeg je neka osoba mogla pokrenuti pravni postupak protiv nas), i (ii) dodatna 2 mjeseca nakon isteka primjenjivog roka zastare (kako bismo mogli identificirati sve osobne podatke osobe koja može pokrenuti postupak na kraju primjenjivog razdoblja), i 

(c)           uz to, ako se pokreću bilo kakvi relevantni pravni postupci, mi možemo nastaviti obrađivati vaše osobne podatke i tijekom dodatnog razdoblja koje je potrebno u vezi s tim postupkom. 

Tijekom razdoblja navedenih u prethodnim stavcima b (i) i b (ii) ograničit ćemo obradu vaših osobnih podataka na pohranu ili, uz održavanje sigurnosti tih podataka, osim u mjeri u kojoj podaci trebaju biti pregledani u vezi s bilo kojim postupkom, bilo koju obvezu prema važećem zakonu. 

Nakon završetka razdoblja iz članaka (a), (b) i (c), u mjeri u kojoj je to pojedinačno primjenjivo, mi ćemo (i) trajno izbrisati ili uništiti odgovarajuće osobne podatke ili (ii) ih učiniti anonimnim. 

  

8.            OBJAVLJIVANJE, POHRANA I/ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

Primjenjujemo odgovarajuće mjere (opisane u nastavku) kako bismo vaše osobne podatke učinili povjerljivim i sigurnim. Imajte na umu da se ta zaštita ne odnosi na informacije koje odlučite dijeliti u javnom prostoru kao što su društvene mreže trećih strana. 

Osobe koje mogu pristupiti vašim osobnim podacima. Vaše će osobne podatke obrađivati naše ovlašteno osoblje ili zastupnici, prema načelu pružanja informacija nužnih za rad, ovisno o specifičnim svrhama za koje su prikupljeni. 

Mjere koje se primjenjuju u radnom okruženju. Vaše osobne podatke pohranjujemo u radnom okruženju u kojem se primjenjuju razumne sigurnosne mjere kako bi se spriječio neovlašteni pristup. Primjenjujemo razumne standarde za zaštitu osobnih podataka. Prijenos informacija putem interneta, nažalost, nije potpuno siguran, i iako ćemo se potruditi da zaštitimo vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti sigurnost podataka tijekom prijenosa putem naših web-stranica. 

Prijenos vaših osobnih podataka. Prethodno opisana pohrana i obrada vaših osobnih podataka može zahtijevati da se vaši osobni podaci u konačnici prenesu/pošalju i/ili pohrane na odredište izvan vaše zemlje prebivališta, posebno u Švicarsku i SAD. Kad dijelimo vaše osobne podatke sa subjektom koji se nalazi izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP“) (npr. s drugim društvom Galderma / subjektima Galderme), uključujući zemlje koje imaju različite standarde zaštite podataka od onih koji se primjenjuju u EGP-u, mi ćemo, u skladu s važećim zakonskim zahtjevima, poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osiguralo da vaši osobni podaci dobiju istu zaštitu kao i u Europskom gospodarskom prostoru. Te mjere mogu uključivati (i) zaključivanje standardnih ugovornih klauzula Europske komisije radi zaštite vaših osobnih podataka (pri čemu imate pravo tražiti od nas kopiju ovih klauzula stupanjem u kontakt s nama kako je dolje navedeno) i/ili (ii) one će se poduzeti uz vašu privolu (ako je to dopušteno zakonom). 

9.            VAŠA PRAVA 

Pristup osobnim podacima. Imate pravo pristupiti informacijama o sebi te zatražiti da ih dobijete u fizičkom ili elektroničkom obliku. Ako podaci nisu prikupljeni izravno od vas, imate pravo tražiti informacije o izvoru svojih osobnih podataka. 

Ta prava možete ostvariti slanjem poruke e-pošte na adresu privacy.switzerland@galderma.com ili slanjem pisma na adresu Galderma SA, Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La Tour-de-Peilz , Švicarska, uz priloženu presliku vaše osobne iskaznice ili odgovarajućih pojedinosti (ako to zahtijevamo od vas i ako je to dopušteno zakonom). Ako zahtjev podnosi neka druga osoba, bez pružanja dokaza da se zahtjev legitimno podnosi u vaše ime, isti će biti odbijen. Imajte na umu da će se svi identifikacijski podaci koji su nam dostavljeni obrađivati isključivo u skladu s važećim zakonima i u mjeri u kojoj oni to dopuštaju. 

Dodatna prava (npr. izmjena, brisanje osobnih podataka). Ako je to dopušteno zakonom, možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, zatražiti pravo na prenosivost podataka te ispravak i ograničavanje njihove obrade. 

Imajte na umu da, u određenim okolnostima, nećemo moći obrisati vaše osobne podatke bez brisanja vašeg korisničkog računa. Možda ćemo morati zadržati neke vaše osobne podatke nakon što zatražite njihovo brisanje radi ispunjavanja naših zakonskih ili ugovornih obveza. Važeći zakoni nam mogu dopustiti i zadržavanje nekih vaših osobnih podataka radi zadovoljenja naših poslovnih potreba. 

Ako je dostupno, naše web-stranice posjeduju namjensku značajku putem koje možete pregledati i urediti osobne podatke koje ste naveli. 

Nadamo se da možemo odgovoriti na pitanja o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke. Međutim, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu nadležnim tijelima za zaštitu podataka. 

  

10.          VAŠE POSTAVKE U VEZI S NAČINOM NA KOJI PRIKUPLJAMO I OBJAVLJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE 

Nastojimo vam ponuditi izbor u vezi s osobnim podacima koje nam dajete. Sljedeći mehanizmi omogućuju vam sljedeću kontrolu nad vašim osobnim podacima: 

Kolačići / slične tehnologije. Svojom privolom upravljate putem (i) našeg rješenja za upravljanje privolom ili (ii) vašeg preglednika tako što možete odbiti korištenje svih ili određenih kolačića / sličnih tehnologija, ili dobiti upozorenje kada se oni koriste. Pogledajte prethodni odjeljak 4. 

  

11.          IZMJENE OVE OBAVIJESTI 

Ako promijenimo način na koji obrađujemo vaše osobne podatke, ažurirat ćemo ovu Obavijest. Zadržavamo pravo na izmjene naše prakse i ove Obavijesti u bilo kojem trenutku i poželjno je da ju često provjeravate kako biste se upoznali sa svim ažuriranjima ili izmjenama naše Obavijesti. 

  

12.          VODITELJI OBRADE I KONTAKT 

Za postavljanje pitanja ili ostavljanje komentara u vezi s ovom Obavijesti i našom praksom u pogledu privatnosti ili pritužbe na naše poštivanje važećih zakona o zaštiti privatnosti, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na adresu: privacy.switzerland@galderma.com ili pisanim putem na Galderma SA, Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La Tour-de-Peilz , Švicarska. Uzet ćemo u razmatranje i istražiti svaku pritužbu na način na koji upravljamo osobnim podacima (uključujući pritužbu na kršenje prava prema važećim zakonima o zaštiti privatnosti). 

  

Posljednji put ažurirano u srpnju 2020. 

Copyright © 2020 Galderma S.A. 

[VIT1]To be updated as per local regulations